ASÜ’de Öğrenciler Bilimsel Etkinliklerin Öznesi

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) öğrencilerin merkezinde olduğu bilimsel aktivitelerin sayısı giderek artırıyor.  

Paneller, konferanslar, deneyler, araştırma projeleri… ASÜ’de yürütülen tüm bilimsel çalışmaların öğrencileri de kapsayacak biçimde derinleştirilmesine dair çalışmalar ivme kazandı. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, kampüste öğrencilerin tüm çalışmaların merkezinde olduğunu belirtti. Öğrencileri bilimsel çalışmaların içerisine daha yoğun şekilde dâhil etmenin pek çok açıdan değerli olduğunu dile getiren Arıbaş, “Bunlardan en önemlisi öğrencilerimizin araştırma yapmaya dair heyecanlarını yükseltmek. Bunun yanı sıra yöntem öğrenme, bilimsel organizasyon kültürü kazanma, merak duygusunu geliştirme ve kendini bilimsel platformlarda ifade etme gibi kazanımlar da öğrencilerimiz açısından çok değerli. Biz, öğrencilerin merkezinde olduğu bilimsel projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri bir panel düzenledi. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un anlatıldığı paneli Doç. Dr. Gamze Somuncuoğlu Özot yönetti. Bölüm öğrencilerinden Menşure Özkepir “Millî Mücadelenin Manevi Mimarlarından Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Edebî Kişiliği” başlıklı bir sunum yaparken, Zeliha İner ise bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı’nın yazılış hikâyesini anlattı. Panel, Şeyda Selvi’nin “Eserleri Işığında Mehmet Akif Ersoy Söylemini Anlamlandırma Denemesi” başlıklı sunumuyla tamamlandı.

Panelin ardından etkinliğin gerçekleşmesine emek veren isimlere teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.

6192