EĞİTİM KOMİSYONU

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ                      
       
       
S/N BİRİMİ GÖREVİ ADI-SOYADI
1 Rektörlük Rek. Yrd. Prof. Dr.Ömer KÖSE
2 Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIŞOĞLU
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr.Üyesi Orçun AVCI
4 Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Melayip BİLGİN
5 Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Didem BALUN KAYAN
6 Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Serkan PANCAR
7 Veteriner Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Gaye BULUT
8 İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ
9 İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Safa ÇAM
10 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaşar Bahri ERGEN
11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin ZENGİN
12 Tıp Fakültesi Dekan   Prof. Dr. Mehmet GÜL
13 Turizm Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Mehmet TUNCER
14 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. Doç. Dr. Tunçar ŞAHAN
15 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd. Doç. Dr. Cemile KÜTMEÇ YILMAZ
16 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Tarık YILMAZ
17 Eskil M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr. Gör. Zekiye ÖRTLEK
18 Sağlık Hizmetleri  M.Y.O. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aykut Arif TOPÇU
19 Güzelyurt  M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr. Gör. Ceyhun YÜKSEL
20 Ortaköy  M.Y.O. Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hadin ÖNER
21 Sosyal Bilimler  M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr.Gör. Yavuz AKPINAR
22 Teknik Bilimler  M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr. Gör. Şirin SİLAHLI BÖGE